Hemtjänst och vård i Stockholm

Om Roo Hemtjänst i Stockholm

Den personliga hemtjänsten – "Vi är stolta över vårt arbete"

Företaget bildades år 2011 av två Röda Korssjuksköterskor, Roda Abdirahman och Åsa Seigerud. Båda har lång erfarenhet inom äldrevård och har kandidatexamen i omvårdnad och såg ett behov av att driva ett hemtjänstföretag med fokus på hela människan.

Verksamheten finns i Hägersten i Stockholm och erbjuder hemtjänst, individuellt anpassad efter dina eller dina anhörigas villkor.

Genom att exempelvis anordna grannträffar och på så vis skapa nya kontakter arbetar vi aktivt för att bryta ofrivillig isolering.

Vi matchar personal och kund och lägger stor vikt vid att kunder och personal ska trivas tillsammans och har därför valt vår personal med stor omsorg, personer som vi tycker har rätt personlighet att arbeta i vården.

Varje kund får en individuell kontaktperson då det är vår ambition att de ska få träffa samma personal i största möjliga utsträckning.

Alla anställda hos AB Roo Hemtjänst & Vård utbildas i kostlära, rehabilitering, förflyttnings- och lyftteknik, hygien och smittskydd samt gott bemötande.

Roo Hemtjänst medverkar i kvalitetsprojektet Bättre Samverkan Bättre Liv. Ett projekt mellan, landstinget, kommun och privatvård i Hägersten.

Aktiv Skola

Roo Hemtjänst sponsrar Aktiv Skola.

Stiftelsen Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan. "För vi anser att framtiden börjar i klassrummet." Aktiv Skola vilar på en värdegrund som baseras på den holistiska definitionen av begreppet hälsa.

Grundarna av Roo Hemtj€nst
Roda Abdirahman och Åsa Seigerud
Grundare av Roo Hemtjänst

”Vi arbetade som sjuksköterskor i hemsjukvården och såg många tråkiga hemmiljöer trots att de hade hemtjänst. Många var väldigt ensamma och vi tänkte att det här skulle vi göra bättre. Vi började själva i liten skala och har knutit till oss människor som vi tycker passar för yrket. Vi träffar alltid kunden personligen vid första mötet för att se vilken personal som vi tycker passar bäst för honom eller henne. Rätt personkemi ger trygghet för kund, närstående och personal – det är det vi menar med god kvalitet.

Saknar du erfarenhet av hemtjänst? Slå en signal, 08 – 80 65 65, så kan vi berätta mer och vägleda dig rätt.”

Nöjda kunder

”En mycket omtänksam och vänlig personal. Jag känner stor trygghet att det är samma team av personer som besöker mig. De försöker alltid hjälpa mig med olika önskemål och även lösa eventuella nytillkomna behov (inom ramen för beslutet). Jag är mycket nöjd med mitt val av hemtjänst.”

Berit

”Roo Hemtjänst kan jag verkligen rekommendera. De gav min huvudman ett godhjärtat och kunnigt omhändertagande, vilket gjorde att han kunde bo kvar hemma mycket längre tid . Det är sådana medarbetare som behövs i hemtjänsten.”

God Man