• Roo hemtjänst – personlig omsorg

"Vi är stolta över vårt arbete"

Företaget bildades år 2011 av två Röda Korssjuksköterskor, Åsa Seigerud och Roda Abdirahman. Båda har lång erfarenhet från äldreomsorgen och har kandidatexamen i omvårdnad.

När Åsa och Roda arbetade inom hemsjukvården förundrades de båda över hur flera äldre patienter hade det i sina hem trots att de hade hemtjänst.

Inblicken i de äldres hemsituationer gjorde att de själva startade ett hemtjänstföretag med målet att höja livskvaliteten för äldre och leverera ”Den bästa hemtjänsten”.

Till en början arbetade Åsa och Roda själva och anställde efterhand omvårdnadspersonal allt eftersom behovet ökade.

Idag är Roo Hemtjänst ett medelstort hemtjänstföretag men den familjära känslan finns fortfarande kvar och därför känns Roo Hemtjänst alltid som ett ”mindre hemtjänstföretag”.

Den familjära känslan mellan personal, kund och ledning är något som vi är mycket stolta över. Vi ska alla trivas på Roo Hemtjänst är Åsa och Rodas policy.

Roo hemtjänst – personal med kompetens
Omvårdnadskvalitet

Kompetens

Vi anställer endast omvårdnadspersonal som vi tycker har rätt personlighet för att arbeta inom hemtjänst.

Vi är stolta över våra anställda som innefattar både undersköterskor och vårdbiträden.

Oavsett utbildning och erfarenhet från äldreomsorgen så är det personligheten för att arbeta med just äldre och inom hemtjänsten som är av störts vikt för oss på Roo.

Det är viktigast att kund och personal trivs tillsammans för att nå trygghet och framgång i omvårdnaden.

Vi och personal har lång erfarenhet från Demensvård och kunder med Kognitiv svikt.

Så här säger några av våra kunder

"Jag tycker att er service är toppen! och så trevlig"
Ingeborg

"Varmt tack för att ni tar så fin hand om vår mamma"
Monika

"Trodde aldrig att det skulle bli så här bra med hemtjänst"
Ann-Marie

"Det är gott att det finns levande medmänniskor i omgivningen som ser och förstår och handlar varmt och kärleksfullt som du och dina medarbetare!"
Lars

”Roo Hemtjänst kan jag verkligen rekommendera. De gav min huvudman ett godhjärtat och kunnigt omhändertagande, vilket gjorde att han kunde bo kvar hemma mycket längre tid . Det är sådana medarbetare som behövs i hemtjänsten.”
God man

”En mycket omtänksam och vänlig personal. Jag känner stor trygghet att det är samma team av personer som besöker mig. De försöker alltid hjälpa mig med olika önskemål och även lösa eventuella nytillkomna behov (inom ramen för beslutet). Jag är mycket nöjd med mitt val av hemtjänst.”
Berit